Кодекс понашања

Ученик:

 • Испуњава захтеве предвиђене наставним планом и програмом
 • Доноси на час уџбенике, свеске, прибор и опрему потребну за реализацију наставног процеса
 • Уредно похађа наставу према прописаном распореду часова и према предвиђеној сатници
 • Не долази ни на један час ако је на боловању
 • Обавештава одељенског старешину да је на боловању ако траје дуже од три дана
 • Правда изостанке са наставе одмах по повратку са боловања
 • Не касни на час
 • С поштовањем се односи према наставницима и осталим запосленима у школи
 • Не прети и не омаловажава личност наставника и осталих запослених у школи
 • Пристојно се понаша у школској згради и у школском дворишту
 • Не чека наставника испред зборнице и осталих службених просторија
 • Информације тражи од дежурног ученика или дежурног наставника, док се за помоћ обраћа одељенском старешини, стручним службама и одговорном лицу
 • Не носи дневник рада и осталу школску документацију
 • Поштује радно време сервисних служби школе
 • У ходнику испред учионице не прави неред и гужву
 • Не нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту док трају часови.
 • Испред учионице чека наставника најдуже 10 минута а затим се председник одељења јавља дежурном професору
 • Не оштећује и не уништава школску имовину, имовину запослених у школи и других ученика
 • Не одбија разговор са наставником, одељенским старешином, педагогом и другим одговорним лицима

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

__________________

Корисни сајтови

Мултимедија

Подели!