Кодекс понашања

Ученик:

 • Испуњава захтеве предвиђене наставним планом и програмом;
 • Доноси на час уџбенике, свеске, прибор и опрему потребну за реализацију наставног процеса;
 • Уредно похађа наставу према прописаном распореду часова и према предвиђеној сатници;
 • Не долази ни на један час ако је на боловању;
 • Обавештава одељенског старешину да је на боловању ако траје дуже од два дана;
 • Правда изостанке са наставе одмах по повратку са боловања;
 • Не касни на час;
 • Долази прикладно обучен у школу.
 • С поштовањем се односи према наставницима и осталим запосленима у школи;
 • Не прети и не омаловажава личност наставника и осталих запослених у школи;
 • Пристојно се понаша у школској згради и у школском дворишту;
 • Не чека наставника испред зборнице и осталих службених просторија;
 • Информације тражи од дежурног ученика или дежурног наставника, док се за помоћ обраћа одељенском старешини, стручним службама и одговорном лицу;
 • Не носи дневник рада и осталу школску документацију;
 • Поштује радно време сервисних служби школе;
 • У ходнику испред учионице не прави неред и гужву;
 • Не нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту док трају часови;
 • Испред учионице чека наставника најдуже 10 минута а затим се председник одељења јавља дежурном професору;
 • Не оштећује и не уништава школску имовину, имовину запослених у школи и других ученика;
 • Не одбија разговор са наставником, одељенским старешином, педагогом и другим одговорним лицима.

Посебна правила током пандемије:

 • Носи одговарајућу заштитну опрему (обавезно заштитну маску, а опционално рукавице и средство за дезинфекцију руку);
 • Прикладно се понаша у својој учионици;
 • Држи одстојање од других особа;
 • Прати инструкције наставног особља и педијатра;
 • Уколико осећа неке тегобе јавља се разредном старешини, консултује се са њим о даљим поступцима и не долази у школу, а редовно га обавештава о свом здравственом стању.

Кодекс облачења

Обавеза је ученика и осталих запослених у школи да буду прикладно одевени у школској (државној) установи. Прочитајте документ о кодексу облачења.

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

__________________

Корисни сајтови

Мултимедија

Подели!