Школа данас

ШколсDSC 1808ки центар "Никола Тесла" из Вршца данас је средња стручна школа која образује ученика за 16 образовних профила у трогодишњем и четворогодишњем трајању из три подручја рада. У савремено опремљеној згради школе имамо 24 одељења са укупно 659 ученика. 17 одељења се школује за четврти степен, а 7 одељења за трећи степен образовања. 10 одељења је у подручју рада електротехника, а 12 у подручју рада машинство и обрада метала и 1 у подручју рада економија, право и администрација.

У школи ради укупно 57 наставника. 

Површина школе је 8.898 м2. Фискултурна сала има површину од 318м2, учионички простор је укупне површине 1.530м2, радионице имају укупну површину од 330 м2. Xодници, хол и остали затворени простор имају укупну површину од 1.574 м2. Укупна површина отвореног простора школе је 5.146 м2 . Ту површину чине спортски терени 2.200 м2 и стазе и травњаци 2.946 м2

Објекат школе чини 6 учионица, 7 специјализованих учионица, 12 кабинета-лабораторија, фискултурна сала, библиотека, 4 школске радионице, сала за друштвене активности, зборница, архива, четири канцеларије и помоћне просторије.ski2

Опремљеношћу, естетским и хигијенским условима већина просторија задовољава основне потребе васпитно-образовног рада. Да би настава била савремена и да би се повећала мотивација ученика за рад неопходно је континуирано радити на побољшању опремљености школе савременим наставним средствима и на побољшању естетско-хигијенских услова рада.

У органиski3зацији редовног наставног процеса доминантна је примена савремене технологије, пре свега индивидуализација наставе уз помоћ електронских рачунара.

У школи постоје четири кабинета за информатику са рачунарима најновије генерације. Сви рачунари су умрежени и имају сталну интернетску везу. У току наредне године намера нам је да опремимо још два кабинета рачунарима. Школа има свој сајт па ученици, професори, родитељи и сви заинтерсеовани за сарадњу са нашом школом могу да виде новости у школи или да нас контактирају електронским путем.

DSC 1813 gazebo

DSC 1838 DSC 1812

 

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy