Eкономија, право и администрација

У школи имамо и подручје рада економија, право и администрација и у оквиру њега један образовни профил четворогодишњег образовања: финансијски администратор.

Финансијски администратор (IV степен образовања)

Образовни профил финансијски администратор развијен је на нивоу средњестручног образовања и школовање траје четири године. Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулисања и друго. Након завршеног  средњег образовања, финансијски администратори могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих предузећа, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама. Ученици који стекну ово занимање, а желе да наставе даље школовање, могу да се упишу на разне факултете. Такође, постоји и могућност приватне иницијативе (оснивање сопственог приватног књиговодственог сервиса).

Детаљан опис смера

Наставни план

 

eko1 eko2

eko3 f1

f2

 

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

Корисни сајтови

Подели!