Eкономија, право и администрација

У школи имамо и подручје рада економија, право и администрација и у оквиру њега један образовни профил четворогодишњег образовања: финансијски администратор.

Финансијски администратор (IV степен образовања)

Образовни профил финансијски администратор развијен је на нивоу средњестручног образовања и школовање траје четири године. Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулисања и друго. Након завршеног  средњег образовања, финансијски администратори могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих предузећа, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама. Ученици који стекну ово занимање, а желе да наставе даље школовање, могу да се упишу на разне факултете. Такође, постоји и могућност приватне иницијативе (оснивање сопственог приватног књиговодственог сервиса).

Детаљан опис смера

Наставни план

 

eko1 eko2

eko3 f1

f2

 

Добро дошли!

Школски центар Никола Тесла

Радно време школе за време летњег распуста: од 9:00 до 11:00

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

Корисни сајтови

Подели!