Eлектротехника

У подручју рада електротехника школа има следеће образовне профиле:
Четворогодишње образовање: електротехничар рачунара, електротеханичар електронике, електротехничар процесног управљања, електротехничар аутоматике.
Трогодишње образовање: електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, електромеханичар за машине и опрему, електричар, сервисер термичких и расхладних уређаја.
 
Електротехничар информационих технологија (IV степен образовања)
 
У оквиру овог профила образују техничари који ће се бавити програмирањем десктоп, мобилних и веб апликација; креирањем и управљањем базама података; веб дизајном и рачунарском графиком; и инсталацијом, одражавањем и заштитом рачунарских система и рачунарских мрежа. Живимо у информатичкој ери у којој рачунари налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Тренутно нашој земљи недостаје око 30.000 стручњака, а могућности запослења су веома велике. Овај смер омогућује и упис на све факултете који образују ИТ и софтверске инжењере, електро-инжињере као и друге стручњаке у области технике и технологије.
 
it1 it2
 

Електротехничар рачунара (IV степен образовања)

У оквиру овог профила образују се техничари који се баве одржавањем електронике самог рачунара (хардвер) или реализацијом програма на рачунару (софтвер). Рачунари налазе примену у свим областима људске делатности па је ово занимање веома атрактивно. Могућности запослења су веома велике, јер се рачунари присутни у свим пословима.

e1 er2

er5 e2 er1


Електротехничар електронике (IV степен образовања)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из свих области електронике, што им омогућава да се на једноставан и лак начин укључе у све области индустријске производње, да раде у области развоја и примене електронике у свим областима а нарочито у инсталацији медицинске опреме, у свим областима телекомуникација.

e4 ee1

e5 e6


Електротехничар процесног управљања (IV степен образовања)

Овај смер представља синтезу више дисциплина  електротехнике као што су: енергетика, аутоматика, електроника. Ово је веома перспективно занимање јер обухвата материју која се константно развија и усавршава. Смер представља одличну прилику за амбициозне ученике који желе да стекну најновија сазнања из ових области али и оне који размишљају о даљем школовању.

epu1 epu3

epu2 1


Електротехничар аутоматике (IV степен образовања)

Електротехничар аутоматике је једнo од најперспективнијих занимања у свету. Ученици се оспособљавају  за праћење аутоматских и полуаутоматских управљаних процеса. Ученици се уводе у свет рачунарске технологије и програмирања, упознају се са микропроцесорима и начинима њиховог програмирања.

ea1 ea2

ea3 eee3


Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје (III степен образовања)

Ученици овог образовог профила биће оспособљени за одржавање грејне и расхладне технике, система грејања, вентилације и хлађења. Широка примена различитих уређаја и система из ове области као и тенденција сталног развоја и примене ових система су гаранција потребе за кадровима оваквог профила.

ert1 ert2


Електромеханичар за машине и опрему (III степен образовања)

Електричне машине заузимају све више места у нашим домовима а и у индустрији. Као и сваки технички уређај, захтевају редовна одржавања и поправке услед квара, а за то је задужен електро-механичар за машине и опрему. На овом смеру се стичу основна знања из електротехнике неопходна за одржавање и поправку електричних апарата и опреме. Ако волите поправке, технику, ако имате веште прсте и креативност, ово је прави смер за Вас!

emo1 emo2


Електричар (III степен образовања)
 
Електричари се оспособљавају за извођење електроинсталатерских радова, поправку кућних електроуређаја и одржавање, монтажу и замену индустријске електроопреме.
Електроинсталатерски радови се односе на: кућне елекроинсталације, противпожарне електроинсталације, инсталације осветљења, инсталације рачунарских мрежа, инсталације телекомуникационих мрежа, видео надзора, интерфона и аларма. Кућни електроуређаји се односе на све кућне уређаје и апарате, осим на ТВ, радио и расхладне уређаје. Индустријска електроопрема тј. опрема за електромоторне погоне и опрема у електроенергетским постројењима се односи на напојне уређаје, моторе, високонапонску склопну мрежу (прекидаче, склопке, растављаче), трансформаторе.
Због употребе савремених технологија, физичка снага није предуслов за бављење овим занимањем тако да се овим послом подједнако успешно могу бавити и жене.
 
1ab 2ab

Сервисер термичких и расхладних уређаја (III степен образовања)
 
Сервисер термичких и расхладних уређаја оспособљава се за производњу, монтажу, одржавање и поправку електротермичких и расхладних уређаја, у предузећу, сервису или на терену.
У склопу овог занимања ученици се оспособљавају за откривање и отклањање кварова, монтажу и демонтажу електротермичких и расхладних уређаја (машина за прање и сушење веша, машина за прање суђа, електричних шпорета, микроталасних пећница, аспиратора, усисивача, бојлера, топлотних пумпи, грејних тела (радијатори, кварцне пећи, термоакумулационе пећи), расхладних уређаја (фрижидери, замрзивачи, расхладне витрине), мали кућних апарата (миксери, фенови, пегле, блендери, сецкалице...)  итд.
 
 mg1mg2
 

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

Корисни сајтови

Подели!