Машинство и обрада метала

У подручју рада машинство и обрада метала школа има следеће образовне профиле:
Четворогодишње образовање: машински техничар за компјутерско конструисање и техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина.
Трогодишње образовање: механичар моторних возила и бравар заваривач.
 

Машински техничар за компјутерско конструисање (IV степен образовања)

Током четворогодишњег школовања ученици овог образовног профила стичу знања за активно коришћење рачунара, моделовање машинских делова и склопова, израду техничко-технолошке документације, писање рачунарских програма. По завршетку школовања ученици могу да се запосле у конструкционим бироима, метало-прерађивачкој индустрији, фабрикама алата и слично.

mtkk6 mtkk7 mtkk5

mtkk1 mtkk2


Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина (IV степен образовања)

Ученици стичу знања о компјутерски управљивим технолошким процесима. Ученици се оспособљавају за: активно коришћење рачунара; израду технолошке документације на рачунару; пројектовање технолошких поступака за израду делова на ЦНЦ машинама; примену и управљање на ЦНЦ машинама. ЦНЦ машине су компјутерски управљиве машине на којима се изводи аутоматска обрада радног предмета на основу програма. По завршетку школовања ученици су оспособљени за рад у технолошким бироима, алатницама, малим и великим предузећима где се врши обрада метала на ЦНЦ машинама.

   tku6 tku8 tku7

m2 tku5


Механичар моторних возила (III степен образовања)

Механичар моторних возила је једно од најперспективнијих занимања и има за циљ оспособљавање ученика за сервисирање, одржавање, дијагностику исправности, поправку и замену уређаја и система на возилима. Постоји могућност и приватне иницијативе - оснивање сопственог приватног предузећа.

mmv1 mmv2


Бравар заваривач (III степен образовања)

По завршетку школовања БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ ће знати и умети да врши израду машинских браварских конструкција, да израђује, монтира и одржава грађевинску столарију и галантерију, врши заваривање машинско браварских и грађевинских конструкција (челичне, алуминијумске и ПВЦ) уградња и одржавање.

bz2 bz3

 


ОСТАЛИ СМЕРОВИ


Машински техничар моторних возила (IV степен образовања)

У оквиру овог занимања ученици стичу теоријска и практична знања о моторним, прикључним и специјалним возилима. Детаљно упознавају функциони-сања свих моторних возила. Оспособљава се за компјутерску дијагностику неисправности, одржавање моторних возила, проверу техничке исправности, самостално дефинисање режима рада и стиче знања о новим системима аутоматике, уз познавање рада и пројектовање на рачунару. Пружа могућност за упис на саобраћајни и друге сродне факултете.

 ae1 am8 

am6 m8


Аутомеханичар (III степен образовања)

По завршетку трогодишњег образовања аутомеханичар је оспособљен за проналажење кварова на мотору, за текуће одржавање мотора, генералну поправку мотора као и за монтажу и подешавање делова возила.

 m7 am19

am7 am1


Механичар грејне и расхладне технике (III степен образовања)

Оспособљава ученике за уградњу, и одржавање свих врста котлова на чврста, течна и гасовита горива; постављање и одржавање постројења за локалну и централну климатизацију; постављање, монтажу, инсталацију и одржавање постројења за производњу топле воде. Велике су могућности запослења али и оснивања самосталног предузећа.

39992987205 673d4e8253 m 40178832874 d259bc1884 m

26014467967 331d38e598 m 39076911200 d2a9bf2038 m


Прецизни механичар (III степен образовања)

По завршетку трогодишњег образовања прецизни механичар је оспособљен за проналажење кварова на свим прецизним механизмима и машинама, како у индустрији тако и у малој привреди. Мајстор овог профила обавља поправке разних комплексних уређаја као што су машине за шивење, камере, фотоапарати, медицински апарати, различити уређаји за мерење. У оквиру овог занимања постоји велике могућности за покретање сопственог приватног бизниса.

pm1   pm2


Механичар гасо- и пнеумо-енергетских постројења (III степен образовања)

Током школовања ученици се оспособљавају за инсталисање гасне опреме и уређаја; постављање нове инсталације у мрежама по пројекту; припрема и тестирање гасне мреже за пуштање у рад итд. Након завршетка школовања, могу се запослити у свим предузећима која се баве гасном техником.

mp1 39076899300 4ed4fe1d17 m

 

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

Корисни сајтови

Подели!