Донација

УЧЕНИЧКА ДОНАЦИЈА

Шта је ученичка донација?

Ученичка донација, уплаћена од стране њихових родитеља или старатеља, је добровољно издвајање новчаних средстава за побољшање, осавремењавање и олакшавање услова школовања.

Шта је све урађено последњих десетак година од ученичких донација

 • Сваке године је уплаћивано целодневно осигурање за сваког нашег ученика
 • Суфинансирано је уређење улаза из улице Жарко Зрењанин
 • Заједно са Фондацијом Дивац учествовали у пројектима „Мали ђачки клуб“ , „Ученички парк“ и „Летњиковац“
 • Постављене су клупе у дворишту и ходницима школе
 • Урађена је климатизација у десетак кабинета и у малој сали
 • Урађено је озвучење у делу школске зграде у малој сали и у дворишту
 • Суфинансирана је израда централног грејања у ходницима
 • Обновљени су ученички санитарни чворови
 • Направљене су и постављене канте за отпатке
 • Постављене су плочице у свлачионицама
 • Суфинансирано опремање кабинета за Финансијске администраторе
 • Окречено је десетак  учионица
 • Лакирана је фискултурна сала
 • Урађена је вентилација у сали и у свлачионицама
 • Урађен је део пешачке стазе у дворишту школе
 • Направљена је надстрешница испред мале сале, набављени су држачи за бицикле
 • Поправка трибина и клупа и израда нових клупа у ходницима и дворишту.
 • Финансиран је део трошкова учешћа ученика на манифестацијама значајним за афирмацију школе које не финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • Дате су награде најбољим ученицима школе.
 • Реконструисано је двориште (стаза од бетона, постављене клупе, урађен мурал...)
 • Реновиране су свлачионице (урађена вентилација и сређени су санитарни чворови)
 • Цео школски објекат је покривен Wi-Fi мрежом
 • Проширен је, климатизован и опремљен ученички клуб
 • Набављено је десетак "паметних" (Smart TV) телевизора за учионице
 • Израђен је и нови летњиковац

Шта планирамо у школској 2021/2022.години да финансирамо од „Ученичких донација“

 • Целодневно осигурање свих ученика
 • Наставак сређивања дворишта (стазе, паркиралиште за бицикле, уређење зелених површина, израда мурала на зидовима у дворишту, израда надстрешнице испред кабинета за практичну наставу за електро профиле.....)
 • Суфинансирање стручних посета и учешће ученика на разним такмичењима.
 • Умрежавање свих информатичких кабинета и кабинета 26 и 27 и покривање целог објекта школе WiFi
 • Климатизација учионице од 1 до 6 и климатизација ходника код великих степеница.

Директор ШЦ „Никола Тесла“

Ивковић Жељко


ШКОЛА ПРЕ

ШКОЛА ДАНАС

 

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

Корисни сајтови

Подели!