Eлектротехника

У подручју рада електротехника школа има следеће образовне профиле:
Трогодишње образовање: електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, електромеханичар за машине и опрему.
Четворогодишње образовање: електротеханичар електронике, електро-теханичар рачунара, електротеханичар процесног управљања, електротехничар аутоматике.

Електротехничар рачунара (IV степен образовања)

У оквиру овог профила образују се техничари који се баве одржавањем електронике самог рачунара(хардвер) или реализацијом програма на рачунару (софтвер).
Рачунари налазе примену у свим областима људске делатности па је ово занимање веома атрактивно.
Могућности запослења су веома велике, јер се рачунари присутни у свим пословима.

e1 e2

e3

Електротехничар електронике (IV степен образовања)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из свих области електронике, што им омогућава да се на једноставан и лак начин укључе у све области индустријске производње, да раде у области развоја и примене електронике у свим областима а нарочито у инсталацији медицинске опреме, у свим областима телекомуникација.

e4  e5

e6

 

MikroTik Academy

 

 

Cisco Networking Academy

Oracle Academy

ECDL

Корисни сајтови

Подели!