Машинство и обрада метала

У подручју рада машинство и обрада метала школа има следеће образовне профиле:

Трогодишње образовање: аутомеханичар, механичар гасо и пнеумо-енергетских постројења, механичар грејне и расхладне технике
Четворогодишње образовање: машински техничар за компјутерско конструисање, машински техничар за компјутерско управљање, машински техничар моторних возила.

Машински техничар за компјутерско констуисање (IV степен образовања)

Током четворогодишњег школовања ученици овог образовног профила стичу знања за активно коришћење рачунара, моделовање машинских делова и склопова, израду техничко-технолошке документације, писање рачунарских програма.
По завршетку школовања учени-ци могу да се запосле у конструкционим бироима, метало-прерађивачкој индустрији, фабрикама алата и слично.

m1 m2

Машински техничар за компјутерско управљање (IV степен образовања)

Ученици стичу знања о компјутерски управљивим технолошким процесима. Ученици се оспособљавају за: активно коришћење рачунара; израду технолошке документације на рачунару; пројектовање технолошких поступака за израду делова на ЦНЦ машинама; примену и управљање на ЦНЦ машинама.
ЦНЦ машине су компјутерски управљиве машине на којима се изводи аутоматска обрада радног предмета на основу програма.
По завршетку школовања ученици су оспособљени за рад у технолошким бироима, алатницама, малим и великим предузећима где се врши обрада метала на ЦНЦ машинама.

 m3 m5 m4  m6

Аутомеханичар (III степен образовања)

По завршетку трогодишњег образовања аутомеханичар је оспособљен за проналажење кварова на мотору, за текуће одржавање мотора, генералну поправку мотора као и за монтажу и подешавање делова возила.

 m7 m8

MikroTik Academy

 

 

Cisco Networking Academy

Oracle Academy

ECDL

Корисни сајтови

Подели!