Разредне старешине 2017/2018.

Разред и

одељење

Разредни старешина

Назив образовног профила

I 1

Његомир Милан

Електротехничар аутоматике

I 2

Радловачки Светлана

Електротехничар рачунара

I 3

Деђански Горан

Машински техничар за компјутерско конструисање

I 4

Рабрен Радомир

Машински техничар моторних возила

I 5

Ђорђевић Бобан

Финансијски администратор.

I 6

Дудић Александар

Електроинсталетер / Електромех. за терм. и расхл. уређ.

II 1

Радуловић Жељка

Електротехничар електронике

II 2

Милојковић Зоран

Електротехничар рачунара

II 3

Радишић Љиљана

Машински техничар за компјутерско конструисање

II 4

Тодоровић Тијана

Техничар за компјутерско управљање

II 5

Пасер Илић Снежана

Финансијски администратор.

II 6

Васић Миодраг

Аутомеханичар

III 1

Цветковић Ненад

Електротехничар аутоматике

III 2

Његомир Светлана

Електротехничар рачунара

III 3

Атанацков Радован

Машински техничар за компјутерско конструисање

III 4

Мунижаба Слободан

Машински техничар моторних возила

III 5

Петровић Душица

Финансијски администратор.

III6

Секулић Мирко

Електромехан.За терм. и рас.уређ../ Електромех. за машине и опрему

IV 1

Тодоровић Тијана

Електротехничар електронике

IV 2

Радловачки Велимир

Електротехничар рачунара

IV 3

Лепир Мирослав

Техничар за компј. управљање

IV 4

Соколовић Марко

Машински техничар моторних возила

IV 5

Стефановски Санела

Економски техничар

IV 6

Павков Величковски Олга

Финансијски администратор.

MikroTik Academy

 

 

Cisco Networking Academy

Oracle Academy

ECDL

Корисни сајтови

Подели!