e-учионица

Наша школа је позната по честој примени информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и савремених наставних метода у свакодневној пракси. На овај начин, настава је за ученике много интересантнија и прихватљивија.

 

 

Неке од адреса сајтова наставника наше школе који служе као допуна класичној настави:

 

Александар Дудић

Светлана Његомир

Велимир Радловачки

Светлана Радловачки

Милан Његомир

Зоран Милојковић

Роберт Живанов