ПОПРАВНИ ИСПИТ – АВГУСТ 2017

ПОПРАВНИ ИСПИТ – АВГУСТ 2017

15.08.2017

Ажуриран распоред 15.08.2017 поправних испита можете преузети на ОВОЈ ВЕЗИ!

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ –  I 1, I 2, II 1, II 6

СРЕДА, 23.08.2017. у  9h    учионица 12

Комисија: Милојковић З., Цветковић Н., Сабо А.

 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖ. МОТ. ВОЗИЛА – III 4

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – III 4

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМП.УПР. МАШИНЕ – III 3

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА – II 3

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ- III 4

СРЕДА, 23.08.2017. у 9h , учионица CNC

Комисија: Живанов Р., Соколовић М., Рабрен Р., Тувић М.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – I 6

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – II 6

ЧЕТВРТАК, 24.08.2017. у 8:30h , учионица 11

Комисија: Пасер Илић С., Величковски П. О., Оморан А.

 

ЕЛЕКТРОНИКА 1 – II 1, II 2

ЕЛЕКТРОНИКА 2 – III 1

ЧЕТВРТАК, 24.08.2017. у 9h , учионица 26

Комисија: Анкић М., Цветковић Н., Ћела Ж.

 

ЕЛЕКТРОНИКА 1 – II 6

ЕЛЕКТРОНИКА 2 – III 2

ПЕТАК, 25.08.2017. у  9h    учионица 12

Комисија: Сабо А., Милојковић З., Цветковић Н.

 

МАТЕМАТИКА – I 3,I 5, I 6, II 2, II 3, II 4, III 3

ПЕТАК, 25.08.2017. у 09h   учионица 5

Комисија: Јовановић М., Мунижаба С., Ивковић С.

 

 

ТЕРМОДИНАМИКА – III 4

МОТОРНА ВОЗИЛА – III 4

МЕХАНИКА– I 6

ПОНЕДЕЉАК, 28.08.2017.,  у 9h , учионица 19

Комисија: Лепир М., Васић М., Тувић М.

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМП. УПР. МАШИНЕ – III 3

АУТОМ. ПРРОИЗВ. И ФЛЕКС. ПРОИЗ. СИСТЕМИ – III 3

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА – III 4

ПОНЕДЕЉАК,  28.08.2017. у 10h , учионица 14

Комисија: Соколовић М., Живанов Р., Тувић М.

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА – II 1

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ – III 1,III 2

ПОНЕДЕЉАК, 28.08.2017. у 9h, учионица 27

Комисија: Његомир М., Његомир С., Цветковић Н.