МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 2016/2017

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

 

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

2016/2017

 1. Монтажа и одржавање клима уређаја.
 2. Хемијска припрема напојне воде топловодног котла.
 3. Одржавање подстанице стамбеног блока.
 4. Одржавање клипних компресора у расхладним постројењима.
 5. Демонтажа старих и постављање нових радијатора.
 6. Монтажа топловодног котла.
 7. Демонтажа и поправка клипних пумпи.
 8. Демонтажа и поправка ротационих пумпи.
 9. Циркулационе пумпе, монтажа и одржавање.
 10. Замена расхладног флуида у фрижидеру.
 11. Монтажа и пуштање у рад плинског котла типа „Vaillant”.
 12. Уградња арматуре у инсталацији централног грејања.
 13. Уградња и подешавање пресостата ниског и високог притиска у расхладну инсталацију.
 14. Пуњење термостатског експанзионог вентила.
 15. Монтажа и пуштање у рад топловодног котла на чврсто гориво за етажно грејање.
 16. Замена парног грејача резервоара за течно гориво.
 17. Монтажа изолације и пратећих грејача цевовода за течно гориво.
 18. Гашење и престанак рада постројења за централно грејање.
 19. Израда и монтажа канала за климатизацију.
 20. Рад и одржавање маглене коморе.

 

MikroTik Academy

 

 

Cisco Networking Academy

Oracle Academy

ECDL

__________________

Фејсбук

Мултимедија

Корисни сајтови

Подели!