Стручно усавршавање

Документа:

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања, наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13) [преузми]

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја (Службени гласник – Просветни гласник бр. 5 из 2011. године) [преузми]

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/15. и 2015/16. годину [веза]

 

Тим за стручно усавршавање:

  • Велимир Радловачки, помоћник директора, професор рачунарске групе предмета
  • Душица Петровић, професор енглеског језика
  • Јадранка Огризовић-Милојковић, професор математике
  • Светлана Његомир, професор електротехничке групе предмета
  • Марко Соколовић, професор машинске групе предмета

 

MikroTik Academy

 

 

Cisco Networking Academy

Oracle Academy

ECDL

Корисни сајтови

Подели!