Чланци

Обука чланова парламента

 За успешан рад Ученичког парламента, потребно је да чланови владају
- одређеним комуникацијским техникама (дијалог, аргументовано заступање сопственог мишљења, неповређујући говор, ненасилно решавање сукоба и сл),
- да познају своја права (Конвенција о правима детета) и одговорности
- начине заштите права
- демократске процедуре и начине одлучивања
- планирање акција
Настава Грађанског васпитања нуди такве садржаје, али не похађају сви чланови парламента ту наставу. Стога је потребно организовати обуку чланова парламента са наведеним садржајима (неколико блок часова)
Парламент треба да планира мале али реалне, изводљиве акције. Успех је веома важан како би се ученици уверили да демократија није губљење времена, већ има смисла јер ученици имају активну улогу у раду школе.
Добро је да се у локалној средини промовише рад Ученичког парламента.

 

повратак

 

 

 

MikroTik Academy

 

 

Cisco Networking Academy

Oracle Academy

ECDL

Корисни сајтови

Подели!