Чланци

Корист за ученике

 За неке ученике школа је једино место на којем могу да остваре своје право да ''изразе сопствено мишљење и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичу'' (чл. 12 Конвенције о правима детета)

Учешћем у раду парламента ученицима се пружа прилика и могућност да развију неке демократске врлине (самопоштовање, одговорност, сарадња, толеранција, уважавање различитости), да стекну демократске вештине (изражавање мишљења, дискусија, одлучивање, поштовање процедура) као и да разумеју функционисање демократског друштва.

Кроз рад у парламенту могу се реализовати различити степени партиципације ученика: информисање, изражавање мишљења, учешће у доношењу одлука, самостално доношење одлука, допринос наставним активностима као и самостално покретање акција и управљање планираним активностима.

 

повратак

 

MikroTik Academy

 

 

Cisco Networking Academy

Oracle Academy

ECDL

Корисни сајтови

Подели!